Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Továbbá világos ez mind a növények, mind az állatok esetében. A növényeknél a magból való keletkezést szokás vizsgálni, valamint az oltással és dugványozással való szaporodást. A magokból való szaporodás minden növénynél a test közepéből indul. (Két részből áll ugyanis mindegyik mag; ezek összenőttek, és a közép, amelyből a növények szára és gyökere ered, mindkét részhez tartozik: a közép a princípiumuk.) A dugványok és az oltványok esetében a rügy az, ami a legnagyobb mértékben ilyen. A rügy ugyanis valamiféle princípiuma a szárnak, de ugyanakkor közép is. Ezért – mivel a szár és a gyökerek közti közegből indul ki – vagy eltávolítjuk, vagy ágat oltunk rá: az első esetben azt akarjuk, hogy szár nőjön, a másodikban, hogy gyökerek.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave