Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Az elmondottak alapján egyrészt a megfigyelés mutatja azt, hogy ebben a szervben és a három részből álló test közepén helyezkedik el az érzékelő lélek princípiuma, valamint a növesztő és tápláló léleké is. Másrészt az érvelésből is ez tűnik ki, hiszen látjuk, hogy a természet minden lényben a leghelyesebbet cselekszi meg a lehetőségek közül. Mivel mindkét princípium a lény testének közepén helyezkedik el, mindkét szerv a legjobban tölti be funkcióját: az is, amelyik földolgozza a végső alakját elnyert táplálékot, és az is, amelyik befogadja. Így mindkettejükkel kapcsolatban lesz a lélek, és az ilyesféle köztesnek a helye lesz az uralkodó helye.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave