Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Empedoklész is szól a lélegzésről, de nem beszél sem a céljáról, sem nem mondja meg világosan, hogy vajon az összes állat lélegzik-e vagy sem. Aztán meg amikor az orron keresztül történő lélegzésről szól, azt hiszi, a lélegzés legfőbb módjáról beszél. Létezik ugyanis a légcsövön keresztül történő mellkasi légzés, és létezik az orron keresztül történő. De a légcsőtől függetlenül nem megy végbe az orron keresztüli légzés. Ha az állatokat az orrukon keresztül történő légzéstől megfosztják, nem történik semmi, de ha a légcsövön keresztüli légzéstől fosztják meg őket, elpusztulnak. A természetnek ugyanis az orron keresztül történő légzésre egy mellékes funkció: a szaglás végett van szüksége néhány állat esetében. Ezért van az, hogy szaglása ugyan csaknem minden állatnak van, de nem mindegyikük szaglószerve azonos. Ezekről a kérdésekről másutt pontosabban szólunk.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave