Csernák Gábor

Dinamika


Körpálya menti mozgás leírása

Az 1.15. példában láttuk, hogy az anyagi pont körpályán történő mozgásának jellemzésére elegendő a φt szög időbeli változásának megadása. Ezt a szöget a pont koordinátájának is tekinthetjük egy pályához illeszkedő polárkoordináta-rendszerben, ahol r=R= állandó. Ha definiáltuk a φ koordináta növekedésének irányát, akkor a pálya ismeretében a φt függvény alapján megállapítható az anyagi pont mozgásának minden jellemzője.

Dinamika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 924 5

A könyv a gépészmérnöki alapképzés tananyagán túlmutató részletességgel ismerteti a testek mozgásának törvényszerűségeit. A tételek, definíciók, magyarázatok mellett számos ábra és feladat segíti a leírtak megértését és gyakorlati alkalmazását. Bízom benne, hogy az olvasók nemcsak a mozgással kapcsolatos feladatok megoldását sajátíthatják el a kötetből, hanem azt is megértik, hogy az alkalmazások mögött egy gondosan felépített, az évszázadok próbáját kiálló elmélet található, mely egyszerű feltevésekből kiindulva rendkívül bonyolult gyakorlati problémák megoldására szolgáltat hatékony módszereket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csernak-dinamika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave