Csernák Gábor

Dinamika


Jelölésjegyzék

aA
Merev test A pontjának gyorsulása
aCor
Coriolis-gyorsulás
aP10
Mozgó vonatkoztatási rendszer P pontjának gyorsulása, szállító gyorsulás
aP20
A (2)-es merev test P pontjának abszolút gyorsulása
aP21
A (2)-es merev test P pontjának relatív gyorsulása (1)-hez képest
α
Szög általában vagy gyorsulásszög
Koordináták idő szerinti deriváltja
DA
A pontra számított kinetikai nyomaték
T
Kinetikus energia
ε 
Szöggyorsulásvektor
ε 10
(1)-es vonatkoztatási rendszer szöggyorsulása, szállító szöggyorsulás
ε 20
(2)-es test abszolút szöggyorsulása
ε 21
(2)-es test relatív szöggyorsulása (1)-hez képest
F
Erővektor általában
Fk
Külső erővektor
FN
Normálerő
FS
Súrlódási erő
I
Impulzus (lendület)
MA
A pontra számított nyomaték
ΘS
Súlypontra számított tehetetlenségi nyomatéki mátrix
Bij
Belső erő, mely anyagi pontrendszer j-edik eleméről i-edik elemére hat
E
Egységmátrix
i
Az x tengely bázisvektora
j
Az y tengely bázisvektora
k
A z tengely bázisvektora
ω 
Szögsebességvektor
ω 10
(1)-es vonatkoztatási rendszer szögsebessége, szállító szögsebesség
ω 20
(2)-es test abszolút szögsebessége
ω 21
(2)-es test relatív szögsebessége (1)-hez képest
Π S
Súlypontra számított perdület
r
Helyvektor általában vagy valamilyen referenciapontból a merev test pontjaiba mutató vektor
ρ
A ρ vektor abszolút értéke vagy a simulókör sugara vagy anyag sűrűsége
ρ 
Helyvektor relatív kinematikában vagy merev test súlypontjából a merev test többi pontjába mutató vektor
Θz
z tengelyre számított tehetetlenségi nyomaték
u
Sebességpólus vándorlási sebessége
v
Sebességvektor általában
vA
Merev test A pontjának sebessége
vP10
Mozgó vonatkoztatási rendszer P pontjának sebessége, szállító sebesség
vP20
A (2)-es merev test P pontjának abszolút sebessége
vP21
A (2)-es merev test P pontjának relatív sebessége (1)-hez képest
φ
Szög általában vagy szögelfordulás
an
Normális gyorsulás
at
Tangenciális gyorsulás
Dxy
xy tengelypárra számított deviációs nyomaték
E
Mechanikai energia
G
Gyorsuláspólus
g
Nehézségi gyorsulás
m
Tömeg
P
Geometriai pont általában vagy sebességpólus vagy teljesítmény
S
Súlypont
s
Ívhosszparaméter
U
Potenciális energia

Dinamika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 924 5

A könyv a gépészmérnöki alapképzés tananyagán túlmutató részletességgel ismerteti a testek mozgásának törvényszerűségeit. A tételek, definíciók, magyarázatok mellett számos ábra és feladat segíti a leírtak megértését és gyakorlati alkalmazását. Bízom benne, hogy az olvasók nemcsak a mozgással kapcsolatos feladatok megoldását sajátíthatják el a kötetből, hanem azt is megértik, hogy az alkalmazások mögött egy gondosan felépített, az évszázadok próbáját kiálló elmélet található, mely egyszerű feltevésekből kiindulva rendkívül bonyolult gyakorlati problémák megoldására szolgáltat hatékony módszereket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csernak-dinamika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave