Csernák Gábor

Dinamika


Merev test perdülete és tehetetlenségi nyomatéka

A 2.81. következményben anyagi pontrendszerre levezetett DS= Π ˙ S összefüggés merev testekre is érvényes. Következésképpen a dinamika alaptételének alkalmazásához érdemes kifejezni a súlypontra számított perdületet a merev test tömegeloszlása és sebességállapota segítségével. Az alábbi levezetés során ismét kihasználjuk, hogy egy merev test pontjainak sebessége megadható a súlypont sebessége és a szögsebesség segítségével:

Dinamika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 924 5

A könyv a gépészmérnöki alapképzés tananyagán túlmutató részletességgel ismerteti a testek mozgásának törvényszerűségeit. A tételek, definíciók, magyarázatok mellett számos ábra és feladat segíti a leírtak megértését és gyakorlati alkalmazását. Bízom benne, hogy az olvasók nemcsak a mozgással kapcsolatos feladatok megoldását sajátíthatják el a kötetből, hanem azt is megértik, hogy az alkalmazások mögött egy gondosan felépített, az évszázadok próbáját kiálló elmélet található, mely egyszerű feltevésekből kiindulva rendkívül bonyolult gyakorlati problémák megoldására szolgáltat hatékony módszereket.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csernak-dinamika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave