MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kormos József

A filozófia és az etika tanítása


Általános szempontok

A „filozofálás” – a gondolkodás, a magyarázatra törekvés, a kérdésfeltevés – minden témában, de különösen az emberi cselekedetek témájában mindig is sajátos jellemzője a különböző kultúráknak. Kiemelten igaz ez az európai kultúra esetében. Az ész, az értelem „használata” – a görög kultúra öröksége nyomán, majd az újkor tudományos szemléletének és a felvilágosodás látásmódjának hatására – az európai világértelmezés alapvető mozzanata, a görög filozófia öröksége és az európai társadalmi-politikai élet pedig előtérbe helyezte az erkölccsel, etikával kapcsolatos témákat. A filozofálásnak az erkölcsi, etikai jellegét erősítette az európai kultúra meghatározó eleme, a kereszténység is. A keresztény vallásban mindig is erkölcsi, etikai kérdések/dilemmák merülnek fel, a vallás sajátos tanításaiból következően (szeretet, akaratszabadság, bűn, megbocsátás, megtérés stb.). Elmondható tehát, hogy az európai kultúrában történelmi okokból, és a történelmi okokból következő jelenbeli helyzetből adódóan sem kerülhető meg a „filozofálás”, kiemelten az erkölcsi, etikai témákkal kapcsolatos „filozofálás”. A közoktatásnak erre a filozofálásra, erkölcsi, etikai szempontú filozofálásra is fel kell készítenie a tanulókat valamilyen mértékben. Egyrészt ki kell alakítania és fejlesztenie kell azokat a kompetenciákat, amelyek ezt az „észhasználatot” minél magasabb szinten lehetővé teszik. Másrészt át kell adni azokat az ismereteket, tudáselemeket amelyek már mintegy rendelkezésre állnak a filozófia és az etika történetéből eredeztethetően.

A filozófia és az etika tanítása

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 258 2

A jegyzet a filozófia és az erkölcstan-etika tanárképzés számára készült.

A két tantárgy együtt szerepeltetését több szempont indokolja. Egyrészt a két tudomány összetartozik, egymást kiegészíti, így oktatásuk során is vannak átfedések a tananyagban, másrészt pont emiatt az oktatási stratégiák, módszerek, eljárások és szervezési módok területén is sok az azonos eljárás (pl. szókratészi módszer, dilemma-diszkusszió, szövegelemzés értelmezés, projektkészítés, szerepjáték). Harmadrészt a szakos tanárok közt is gyakori a két tárgy esetén az azonos tanár.

A könyvben általában a „két tárgy” elnevezés szerepel. Természetesen itt az erkölcstan-etika és a filozófia tantárgyakról van szó. Az erkölcstan inkább az aktuális, a konkrét cselekvések, viselkedések kérdéseivel foglalkozik (ezért szerepel az általános iskolai tárgyak közt). Az etika a cselekvések, viselkedések általános elveit, összefüggéseit vizsgálja. A filozófia pedig mintegy szintézisként ezen elvek, összefüggések egyetemes kapcsolódásait elemzi (a lét, a létezők, a társadalom, a kultúra, az ember viszonylatában). Az absztrakciós szint miatt a filozófia és az etika már középiskolai tantárgy.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-filozofia-es-az-etika-tanitasa//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave