Hankovszky Tamás

Elsőrendű logika


Az elsőrendű nyelvek és szemantikájuk

Klasszikus elsőrendű nyelven a KL, vagyis a klasszikus elsőrendű logika (ahol csak individuumváltozók kvantifikálhatók) formalizált nyelvét étjük. Egy formalizált nyelv szigorúan meghatározott grammatika szerint épül fel. Ez megadja a nyelvi elemek (szimbólumok) egymáshoz kapcsolásának szabályait, és így a jól képzett kifejezések osztálya is egyértelműen rögzített. A formalizált nyelvekben a természetes nyelvi kifejezések helyét szimbólumok foglalják el, ami megkönnyíti a szigorú grammatika alkalmazását: például a (p & q) esetében a & jel használatának szabályai egyértelműen rögzítettek, egyértelműbben, mint az „és” szóé.

Elsőrendű logika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 254 4

E jegyzet célja, hogy segítse a szimbolikus logika alapjait már ismerő hallgatókat Ruzsa Imre Bevezetés a modern logikába című alapvető könyvének feldolgozásában. Ezt az évtizedeken keresztül tökéletesített kompendiumot ugyanis meglehetősen nagyvonalú tárgyalásmód jellemzi, és inkább a szakembernek, mint a hallgatónak szól. A logikával épp csak ismerkedők számára hasznos olyan kiegészítéseket, magyarázatokat rendelni hozzá, amelyekkel e bizonyára sokáig felülmúlhatatlan magyar nyelvű munka számukra is befogadhatóvá válik. A következő oldalak, bár remélhetőleg önmagukban is érthetőek, szorosan Ruzsa művéhez kapcsolódnak, és azzal együtt olvasandók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hankovszky-elsorendu-logika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave