Hankovszky Tamás

Elsőrendű logika


Az elsőrendű nyelvek szemantikája

Legáltalánosabb fogalma szerint a szemantika a nyelvi elemek és a nyelven túli valóság közti viszonyt vizsgálja, és szemantikai értéket tulajdonít a kifejezéseknek. Extenzionális logikában ezek közül csak a faktuális értékekre vagyunk tekintettel. A szemantika ilyen meghatározása nem hordoz magában sajátos ontológiai elköteleződést, ha a „nyelven túli valóság” kifejezést kellően tág értelemben vesszük. Nem kell például ragaszkodnunk hozzá, hogy e „valóságban” (csak) meghatározott fajtájú (például fizikai) dolgok legyenek.

Elsőrendű logika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 254 4

E jegyzet célja, hogy segítse a szimbolikus logika alapjait már ismerő hallgatókat Ruzsa Imre Bevezetés a modern logikába című alapvető könyvének feldolgozásában. Ezt az évtizedeken keresztül tökéletesített kompendiumot ugyanis meglehetősen nagyvonalú tárgyalásmód jellemzi, és inkább a szakembernek, mint a hallgatónak szól. A logikával épp csak ismerkedők számára hasznos olyan kiegészítéseket, magyarázatokat rendelni hozzá, amelyekkel e bizonyára sokáig felülmúlhatatlan magyar nyelvű munka számukra is befogadhatóvá válik. A következő oldalak, bár remélhetőleg önmagukban is érthetőek, szorosan Ruzsa művéhez kapcsolódnak, és azzal együtt olvasandók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hankovszky-elsorendu-logika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave