Hankovszky Tamás

Elsőrendű logika


Mit értünk logikai kalkuluson?

Szemantikai felépítésűnek mondunk egy logikai rendszert, ha benne a centrális logikai fogalmak (például az érvényesség és a következményreláció) az interpretáció fogalmára épülnek. Mivel az interpretáció a faktuális értékekkel függ össze, a nyelven túli valósághoz köti a logikai rendszert. Ez a valóságban való lehorgonyzottság teszi a rendszert szemantikai felépítésűvé, hiszen a szemantika a nyelv és a nyelven túli valóság viszonyát vizsgáló tudományág.

Elsőrendű logika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 254 4

E jegyzet célja, hogy segítse a szimbolikus logika alapjait már ismerő hallgatókat Ruzsa Imre Bevezetés a modern logikába című alapvető könyvének feldolgozásában. Ezt az évtizedeken keresztül tökéletesített kompendiumot ugyanis meglehetősen nagyvonalú tárgyalásmód jellemzi, és inkább a szakembernek, mint a hallgatónak szól. A logikával épp csak ismerkedők számára hasznos olyan kiegészítéseket, magyarázatokat rendelni hozzá, amelyekkel e bizonyára sokáig felülmúlhatatlan magyar nyelvű munka számukra is befogadhatóvá válik. A következő oldalak, bár remélhetőleg önmagukban is érthetőek, szorosan Ruzsa művéhez kapcsolódnak, és azzal együtt olvasandók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hankovszky-elsorendu-logika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave