Csibra Zsuzsanna

Klasszikus kínai próza


Útleírások a Song- és a Ming-korból

Az utazási feljegyzések a valódi népszerűségüket azonban csak a Song-korban érték el, ennek magyarázatát három pontban határozhatjuk meg. Az első, hogy a közlekedési és kommunikációs csatornák ekkor bővültek olyan mértékben, hogy lényegesen könnyebbé és kényelmesebbé vált az utazás. Másodszor a Song-kori irodalmárok előszeretettel dokumentálták a mindennapi élet eseményeit, harmadszor pedig az államigazgatás bürokratikus intézményeinek kibővítésével jelentősen megnőtt a hivatalt vállaló írástudók száma, akik a szabályok szerint háromévente változtattak állomáshelyet, és mivel folytonos mozgásban voltak, nagy távolságokat utaztak be a birodalom egymástól távol eső központjai között. Ennek következménye az úti beszámolók számának növekedésében, és a hivatalnok-írástudók irodalmi aktivitásában mérhető fel leginkább.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 240 7

A kínai próza hagyományaival megismertető egyetemi jegyzet igyekszik kereteihez képest a legteljesebb képet adni arról a sokszínű és nagy múltú szöveghagyományról, amely a kínai tanulmányok elmélyítéséhez alapvetően szükséges, bemutatja a klasszikus nyelven íródott kínai prózairodalom legismertebb műveit, és arra törekszik, hogy felvázolja azt az évszázadokon átívelő folyamatot, amely a kulturális tapasztalatok lejegyzésétől elvezette a kínaiakat a klasszikus irodalom legnépszerűbb prózai műfajainak kialakulásáig. A jegyzet elsősorban a kínai szakos hallgatók szakmai felkészülését szándékozik segíteni, ezért azokat a témaköröket helyezi előtérbe, amelyek tételszerűen visszatérnek az ismeretszint felmérésekor. A kínai szavak átírására a nemzetközileg használt pinyint használjuk, a nevek, a műcímek és az idézetek pedig hagyományos írásjegyekkel szerepelnek.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csibra-klasszikus-kinai-proza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave