Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


A KH kivételei

Ahogyan az EH alól is vannak kivételek – az antiharmonikus tövek – a KH szerinti illeszkedés is sérül bizonyos tövek esetében. Ilyenek például a szűz, fül, cső tövek: szüz-ek és nem *szüz-ök, fül-em és nem *fül-öm, csöv-es és nem *csöv-ös. Ezek azonban – eltérően a mindig szabálytalanul viselkedő antiharmonikus tövektől – csak kötőhangzós toldalékok előtt rendhagyóak, egyébként tartják a kerekségi harmóniát: szűz-höz, fül-höz, cső-höz stb. A kötőhangzókról és az említettekhez hasonló többi tőről – az úgynevezett nyitótövekről – részletesen a következő alfejezetben (a 6.3.1. részben) lesz szó.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave