Nyelvészet

reorderapps

Nyelvészeti könyvek

Mit vizsgál a nyelvészet? A kézenfekvő válasz az lenne, hogy a nyelvet. „Ezt a kézenfekvő elvet a valóságban nem könnyű érvényesíteni, mert a nyelv olyan sokarcú, mindenütt jelenlévő dolog, hogy nem mindig egyértelmű: mi tartozik bele a nyelvészetbe és mi nem. Vagy árnyaltabban fogalmazva: mi a nyelvészet központi illetékessége, mik a járulékos vizsgálódási területek, mik a határterületek, és mik az alkalmazások, amelyek a nyelvtudományhoz kapcsolódnak” – hangsúlyozza Kiefer Ferenc a Magyar nyelv című kötetben.


Talán azt kellene inkább hangsúlyozni, mit nem vizsgál a nyelvészet, vagy legalábbis minek a vizsgálatát nem tekinti elsődleges feladatának? Ha mindezt néhány példával kellene szemléltetni, akkor azt lehetne kiemelni, hogy a nyelvészet nem foglalkozik azzal, hogy mondataink igazak vagy hamisak, a szavaink által leírt dolgok léteznek-e, vagy sem, az egyik nyelv gazdagabb-e, mint a másik.

„Nyelvromlás”, avagy valóban egyszerűsödik a nyelv?

Nem tudjuk, hogyan született az emberi nyelv, a nyelvnek nincsenek előzményei. Azt azonban tudjuk, hogy „a nyelvtudás maga nem öröklődik, csak a nyelv megtanulására való képesség, az viszont mindenkinél egyforma, és egyforma eredményre vezet: anyanyelvi tudásra. Nincs nehezebb és könnyebb nyelv, minden nyelv egyforma nehézségű. Nincs primitív nyelv, csak primitív körülmények között élő emberek vannak” – fogalmaz Nádasdy Ádám a Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz című könyvében. Bár gyakran lábra kap az a vélekedés, hogy a nyelv egyszerűsödik, igénytelenebbé, sőt primitívebbé válik – ezt szokták „nyelvromlásnak” nevezni – a szerző szerint valójában nem erről van szó. Bizonyos pontokon ugyan egyszerűsödhet a nyelvtan (lekapcsol egy paramétert), de más pontokon bonyolódik (bekapcsol egy másikat), a kettő pedig folyamatosan egyensúlyban van.

A nyelvészet része többek között a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, a neurolingvisztika, a dialektológia, a nyelvtanulás, és ezt a MeRSZ online okoskönyvtárban is igyekszünk megjeleníteni. A kínálatot, amely a felsőoktatásban tanulók mellett az ismereteiket bővíteni kívánó közönség érdeklődésére is számot tarthat, folyamatosan bővítjük.

A MeRSZ használatával hatékonnyá válik a szövegek feldolgozása is: egyéni jegyzeteket hozhatsz létre, és megoszthatod másokkal, könyvjelzőket, helyezhetsz el a művekben, kedvenc könyveidet pedig  megjelölheted, és egyetlen kattintással el is érheted.


Könyvek

Adatok és plauzibilis érvelés a nyelvészetben

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 464 7

DOI: 10.1556/9789634544647

A finn mint rokon nyelv

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 743 3

DOI: 10.1556/9789634547433

A kopula és a nominális mondatok a magyarban

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 422 7

DOI: 10.1556/9789634544227

A lélek és a nyelv

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 059 681 7

DOI: 10.1556/9789630596817

Alkotás és befogadás a magyar nyelv 18. század utáni történetében

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 725 9

DOI: 10.1556/9789634547259

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 411 1

DOI: 10.1556/9789634544111

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 933 7

DOI: 10.1556/9789630599337

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVI.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 932 0

DOI: 10.1556/9789630599320

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 934 4

DOI: 10.1556/9789630599344

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXX.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 952 8

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 366 4

A magyar hangtan alapjai

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

DOI: 10.1556/9789634542438

A magyar mondat viszonyhálózati modellje

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 425 8

DOI: 10.1556/9789634544258

A mai magyar neologizmusok szemantikája

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 426 5

DOI: 10.1556/9789634544265

A módosítószók funkciói

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 476 0

DOI: 10.1556/9789634544760

A nyelv és a nyelvek

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 708 1

DOI: 10.1556/9789630597081

A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/-nek esetrag kapcsán

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 806 5

DOI: 10.1556/9789634548065

A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 642 9

DOI: 10.1556/9789634546429

A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 689 4

DOI: 10.1556/9789634546894

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

DOI: 10.1556/9789634545958

A tanulói beszéd az osztálytermi diskurzusban

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 838 6

DOI: 10.1556/9789634548386

A történetekbe zárt elme

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 509 5

DOI: 10.1556/9789634545095

Az elme nyelve

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 487 6

DOI: 10.1556/9789634544876

Bevezetés a fordítás elméletébe

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 193 6

DOI: 10.1556/9789634541936

Bevezetés a fordítás gyakorlatába

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 194 3

DOI: 10.1556/9789634541943

(Dis)fluencies in children’s speech

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 709 9

DOI: 10.1556/9789634547099

Értsünk szót!

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 434 0

DOI: 10.1556/9789634544340

Eurolektusok

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 895 9

DOI: 10.1556/9789634548959

Fejezetek a magyar nyelv történetéből

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 247 6

DOI: 10.1556/9789634542476

Grammatikalizáció

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 435 7

DOI: 10.1556/9789634544357

Hungarian Lexicography III

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 696 2

DOI: 10.1556/9789634546962

Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 579 8

DOI: 10.1556/9789634545798

Kis magyar grammatika

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

DOI: 10.1556/9789630599641

Kis magyar retorika

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 491 3

DOI: 10.1556/9789634544913

Kognitív nyelvészet

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 734 0

DOI: 10.1556/9789630597340

Magyar generatív történeti mondattan

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 768 5

DOI: 10.1556/9789630597685

Magyar nyelv

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 324 4

DOI: 10.1556/9789630583244

Medialitási jelenségek a magyar nyelvben

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 440 1

DOI: 10.1556/9789634544401

Morfológia

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 238 4

DOI: 10.1556/9789634542384

Nyelvészet és tudományelmélet

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 751 8

DOI: 10.1556/9789634547518

Plauzibilis érvelés a generatív nyelvészet történetében

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 465 4

DOI: 10.1556/9789634544654

Pszicholingvisztika

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 059 499 8

DOI: 10.1556/9789630594998

Sokszínű beszédtudomány

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

DOI: 10.1556/9789634548140

Strukturális magyar nyelvtan 1.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 059 678 7

DOI: 10.1556/9789630596787

Strukturális magyar nyelvtan 2.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 803 3

DOI: 10.1556/9789630598033

Strukturális magyar nyelvtan 3.

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 053 3

DOI: 10.1556/9789634540533

Szláv igeaspektus

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 442 5

DOI: 10.1556/9789634544425

Szláv szomszédaink

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 130 1

DOI: 10.1556/9789634541301

Szövegtan és fordítás

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 312 1

DOI: 10.1556/9789634543121 

Technology in English teaching

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 870 6

DOI: 10.1556/9789634548706

The Structure of English

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 234 6

DOI: 10.1556/9789634542346

Tolmácsolás

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 615 3

DOI: 10.1556/9789634546153

Tolmácsolás, digitalizáció, mesterséges intelligencia

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 680 1

DOI: 10.1556/9789634546801

Toward an Understanding of Pre-Service English Teachers’ Motivation: The Case of Hungary

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 818 8

DOI: 10.1556/9789634548188

Tudományágak integráló és integrált szerepe

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 486 9

DOI: 10.1556/9789634544869

Zöldgallytörés, avagy minden, amit a szótárírásról tudni érdemes

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 581 1

DOI: 10.1556/9789634545811

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave