Nyelv, kultúra, identitás II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció
Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.)
Nyelv, kultúra, identitás II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 536 1
Online megjelenés éve: 2020
ISSN 2732-0685
A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a pragmatika és diskurzuselemzés és az interkulturális kommunikáció területére eső tanulmányok olvashatók.