Nyelv, kultúra, identitás IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet
Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Heltai János Imre (szerk.)
Nyelv, kultúra, identitás IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 538 5
Online megjelenés éve: 2020
ISSN 2732-0685
A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a szociolingvisztika és nyelvhasználat, az alkalmazott névtan és az alkalmazott nyelvtörténet területére eső tanulmányok olvashatók.