Értsünk szót!
Holló Dorottya
Értsünk szót!
Kultúra, kommunikáció, nyelvhasználat, nyelvtanítás
Második, bővített, átdolgozott kiadás
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 434 0
Online megjelenés éve: 2019

Értsünk szót egymással, értsünk szót a világgal! Idegen nyelvet beszélve az a célunk, hogy minél jobban szót értsünk másokkal, hatékonyan kommunikáljunk, de ehhez nem elég a jó nyelvtudás. A könyv a kultúra, a kulturális különbségek és az interkulturális kompetencia szerepét mutatja be az idegen nyelvi kommunikációban, az idegennyelv-tanulásban és idegennyelv-oktatásban. A fejezetek ismertetik a témájukhoz kapcsolódó elméleteket, ezeket praktikus példákkal illusztrálják és a tanításban használható gyakorlatokkal is szemléltetik a nyelv és kultúra integrált tanításának lehetőségeit. A témakörök feldolgozását, megértést ellenőrző, valamint értelmező kérdések és feladatok segítik, így a könyv tankönyvként is használható a tanárképzésben, illetve kommunikációs képzésben. Ajánljuk a kötetet gyakorló és leendő tanárok, tanárképző és kommunikációs szakemberek, és idegen nyelveket szerető, tudatos nyelvtanulók és nyelvhasználók számára.