Tolmácsolás
Szabari Krisztina
Tolmácsolás
Bevezetés a tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 615 3
Online megjelenés éve: 2021
Szabari Krisztina könyve kettős perspektívából, a gyakorló szakember és az oktató szempontjából mutatja be a tolmácsolást mint szakmát. Tudományos igényű mű, de széles közönséghez szól: a tolmácsolást oktatók és hallgatók éppúgy haszonnal forgathatják, mint a gyakorló tolmácsok. A történeti szempontokra, a tolmácsolástudomány és a fordítástudomány kapcsolatára, a tolmácsoláshoz szükséges készségekre egyaránt kitér, de a tolmácsolás európai uniós gyakorlatával kapcsolatban is értékes szempontokat vet fel.