Pál Helén

A bukovinai székelyek viseletének és házilag előállított textíliáinak szókincse


A bukovinai székelyek viseletének és házilag előállított textíliáinak szókincse

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 046 0

DOI: 10.1556/9789636640460

Jelen munka a bukovinai székelyek viseletéhez és házilag előállított textíliáihoz tartozó szókincset mutatja be. Jóllehet néprajzi jellegű írások, továbbá szakszavakat is tartalmazó tájszóközlések korábban is megjelentek erre a népcsoportra vonatkozóan, azonban nem kifejezetten a szókincs vagy a szakszavak összegyűjtésének céljával. Továbbá egyes munkák csak egy-egy speciális területtel foglalkoznak, például a szövést mutatják be vagy a ruhaneműket ismertetik. E kiadvány célja, hogy a fent említett témához tartozó szókincset összegyűjtse. Meg kell említeni, hogy a most kiadott szókincsleírás annyiban eltér az eddig közzétett kiadványoktól, hogy az adatok helyszíni gyűjtésére nem volt mód, mivel a népcsoport bukovinai közösségei napjainkra már felbomlottak, és a 21. század elején a bukovinai születésű helyi mesterek és a háziipar művelői már nem élnek. Munkámban arra törekszem, hogy az eddig közzétett, különféle források vonatkozó nyelvi adatait bemutassam és rendszerezzem.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pal-a-bukovinai-szekelyek-viseletenek-es-hazilag-eloallitott-textiliainak-szokincse//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave