Sohár Anikó (szerk.)

Varietas delectat

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hieronymus Fordítástudományi Kutatócsoportjának tanulmánykötete


Varietas delectat

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 000 2

DOI: 10.1556/9789636640002

Creative Commons Licenc
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

A 2016-ban alakult s mára nemzetközivé vált Hieronymus Fordítástudományi Kutatócsoport célja a fordítástudomány minden – elméleti, leíró és alkalmazott – ágának művelése főként irodalom- és kultúratudományos megközelítésből, mintegy összekötő kapcsot hozva létre az itthoni, elsősorban nyelvészeti alapokon nyugvó fordítástudomány és a hazai irodalom-, illetve kultúratudomány fordítással foglalkozó vizsgálódásai között. A közös munka a magyar fordítástudomány megújítására törekszik: egyrészt a nemzetközi fordításkutatás irányzatainak meghonosításával, a magyar fordításirodalom és -tudomány örökségének feldolgozásával foglalkozik, másrészt eredményeivel képviseli a magyar fordítástudományt nemzetközi fórumokon is. A kutatócsoport további célkitűzése az ismeretterjesztés, az elefántcsonttoronyból való kilépés: a fordítás és tolmácsolás láthatóbbá tétele és megismertetése a társadalommal, a fordítástudomány eredményeinek bemutatása mind a fordítószakmának, mind a potenciális felhasználónak, mind a nagyközönségnek rendszeres ismeretterjesztő előadások és cikkek formájában. Ez a könyv mindkét fentebb említett célt szolgálja, továbbá megmutatja egy viszonylag új, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen létrejött tudományos műhely egységét és sokféleségét is: tapasztalt, pályájuk zenitjén lévő fordításoktatók-műfordítók, az utánpótlást képviselő, nemrég doktorált, pályájuk elején tartó ifjú kutatók és még fiatalabb, fordítással foglalkozó doktoranduszok tanulmányai sorakoznak egymás után.

Hivatkozás: https://mersz.hu/sohar-varietas-delectat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave