Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


Összeolvadásos jelenségek

Összeolvadásnak a hangtani hagyomány azokat a jelenségeket nevezi, amelyekben két különböző szegmentumból egy harmadikféle jön létre. Az összeolvadás legtipikusabb eseteire – pl. bo/tj/a → bo[cː]a, hala/dj/unkhala[ɟː]unk, ké/t͜s/er → ké[tsː]er, kötö/ttʃ/ég → kötö[t͜ʃː]ég stb. – ez valóban igaz, azonban ugyanezek a jelenségek olyan példákat is eredményeznek, amelyekre ez nem jellemző: /ɲj/a → há[ɲː]a, ha/ɟj/a → ha[ɟː]a, ö/tt͜s/ica → ö[t͜sː]ica, ha/tt͜ʃ/iga → ha[t͜ʃː]iga stb. Így az összeolvadásokat inkább olyan jelenségekként tudjuk meghatározni, mint amelyek az egyik vagy mindkét érintett szegmentum képzésmódjának módosulását írják elő. Az asszimilációkhoz hasonlóan az összeolvadások is a leníciók közé tartoznak.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave