Forró Orsolya

A magyar hangtan alapjai


A toldalékcső mint rezonátor

A toldalékcső üregei a hangképzés folyamán rezonátorként működnek: a gégéből érkező zönge különböző frekvenciájú részrezgései közül néhányra „érzékenyek”, felerősítik azokat, másokat egyszerűen átengedik magukon, ismét másokat gyengítenek. Az artikulációs konfigurációtól: a három üreg alakjától, egymáshoz viszonyított nagyságától függ az, hogy milyen frekvenciájú rezgésekre „reagálnak”. Amikor egy magánhangzót artikulálunk, azt határozzuk meg, hogy a komplex zönge milyen frekvenciájú részrezgéseit erősítsük fel. Ezeket az intenzívvé erősített felhangokat formánsoknak nevezzük. Akusztikailag (és perceptuálisan, azaz az észlelésben) a formánsok, pontosabban a két legalacsonyabb frekvenciaértékű formáns értéke különbözteti meg egymástól a különböző minőségű magánhangzókat. A magasabb formánsértékek – toldalékcsövünk egyéni adottságainak köszönhetően – minden beszélőnél máshogy alakulnak; ezek észlelésével tudjuk azonosítani a beszélőket pusztán hangjuk alapján.

A magyar hangtan alapjai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 243 8

Ezt a jegyzetet elsősorban magyar BA és magyartanár szakos hallgatóknak szánjuk, bár számítunk gyakorló magyartanárok érdeklődésére is. A jegyzetben foglaltak alapját elsősorban a már általános iskolában is tanított magyar hangtani hagyomány képezi, azonban egyrészt jóval szélesebb anyagot ölel fel, másrészt sok tekintetben megkérdőjelezi ezt a hagyományt, mégpedig több okból és célból. Többet ad, hiszen a tanári munka alapjául szolgáló tankönyvekben szereplő tananyaghoz képest a tanárnak sokkal átfogóbb, alaposabb tudásra van szüksége ahhoz, hogy munkáját hatékonyan végezni tudja. És igyekszik felülírni a hagyományt, mivel az az utóbbi fél évszázadban megmerevedett, számos tekintetben teljesen idejétmúlttá vált nemcsak terminológiáját, de tartalmát, céljait, nyelvszemléletét illetően is.

A jegyzet remélhetőleg alkalmassá teszi a hallgatókat további hangtani tanulmányokra, azonban egyrészt az átlagos hallgatói igényeket követve, másrészt a magyar szakos képzés struktúráját szem előtt tartva megelégszünk a magyar nyelv legismertebb hangtani jelenségeinek bemutatásával, az elméleti háttér feltárását, valamint a jelenségek részletesebb, precízebb ismertetését pedig a (magyar szakos képzési struktúrából egyébként hiányzó) haladó hangtani kurzusokra bízzuk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/forro-a-magyar-hangtan-alapjai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave