Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.)

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Nyelvtechnológiai kutatások


Morfológiai leírás

A hunlex formalizmus egy morfológiai leírások reprezentálására alkalmas formális nyelv. A nyelvész szakértő ebben írhatja le egy adott nyelv morfológiai szabályait, illetve az ezekhez kapcsolódó morfológiai szótárakat. A hunlex reprezentáció specifikálja egy morfológiai elemző (vagy generáló) program viselkedését az adott nyelvre, azaz szóalakokhoz morfológiai annotációkat rendel. Munkatársaink számos nyelvre dolgoztak ki morfológiai leírást ebben a formalizmusban, ezek közül a morphdb.hu erőforrás a jelen cikkben bemutatott magyar nyelvű annotációs rendszer megvalósítása (Trón et al. 2006). A szintén hunlex névre hallgató szoftver a nyelvészek által könnyen olvasható és módosítható magas szintű morfológiai erőforrásból egy úgynevezett aff/dic (affixumlista/szótár) formátumú, „gépközelibb” erőforrást állít elő. Ez az egyszerű formalizmus szabványnak tekinthető, a Firefox és OpenOffice szoftverek komponenseként több száz millió számítógépre telepített hunspell helyesírásellenőrző rendszer is ezt használja a morfológiai információ leírására.

Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A mai számítógépeken futó legtöbb alkalmazás találkozik az emberi nyelvek beszélt vagy írásos formájának valamelyikével: leveleink, híreink, könyveink, tudományos publikációink valamilyen emberi nyelven íródnak, és a gépek ezeket a szövegeket segítenek létrehozni, kijavítani, lefordítani vagy éppen keresni bennük. Ezeknek a tevékenységeknek a leírására a human language technologies elnevezést használja a nemzetközi szakirodalom. Magyarul ez a fogalom nyelvtechnológia néven vonult be a szakmai köztudatba. Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok 24. kötete a nyelvtechnológia legújabb hazai kutatásait állítja a középpontba.

A tanulmányok reprezentatív áttekintést szándékoznak adni a magyar nyelvtechnológia jelenleg használt módszereiről és legújabb eredményeiről: a kötet a hazai gépi nyelvészet történetének áttekintésével indul, majd egy-egy írás foglalkozik a szóalaktan, a főnévi csoportok, a tulajdonnevek, a hatóköri relációk, a birtokos és a koreferenciális szerkezetek gépi kezelésével, az igék lexikai reprezentációjával és az analógiás tanulással. Felvillantjuk a modern nyelvtechnológiának a szociolingvisztikában, a metaforikus nyelvhasználat gépi kezelésében, az emberŚgép kommunikáció különféle vonatkozásainak vizsgálatában és a nyelvtörténeti kutatásban való felhasználását is. A kötetet egy a szorosan vett nyelvtechnológiával közvetlenül szomszédos terület, a hangzó anyagok gépi feldolgozásával és létrehozásával foglalkozó beszédtechnológia két kutatási összefoglalója zárja.

A pontosan ötven évvel ezelőtti első hazai számítógépes nyelvészeti konferencia egyik fontos szereplője s az azóta eltelt ötven év jelentős részében az Általános Nyelvészeti Tanulmányok sorozat egyik szerkesztője, Szépe György közvetlenül kötetünk megjelenése előtt hunyt el. Munkánkkal az ő emléke előtt is tisztelgünk.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kenesei-proszeky-varadi-altalanos-nyelveszeti-tanulmanyok-xxiv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave