Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


AZ ERKÖLCS ÉS A JOG

Az erkölcs és a jog voltaképpen egyetlen emberi társadalomban sem esett egybe, amennyiben már volt önálló jogrendszere. A görög filozófia is szembesült ezzel a problémával, és válaszként megteremtette a phüszisz (természet, természetjog) és a nomosz (emberi jog) fogalmát, mivel a törvény (nomosz) és az erkölcs nem esett egybe. A természetjog (phüszisz) tehát nem más, mint az isteni parancs, amitől az emberi törvények ugyan eltérhetnek, de a büntetés a phüszisz megszegői számára nem is az emberi törvényekből, hanem az isteni büntetés által következik be. Jó példa erre Xenophón gondolatmenete, amelyben megállapítja, hogy vannak olyan társadalmak, amelyekben a testvérházasság vagy a szülőkkel létesített szexuális kapcsolat megengedett, vagyis az ottani törvények nem tiltják az ilyen kapcsolatot.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave