MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


A DEONTOLÓGIÁK

A kifejezés az ógörög to deon (= „ami kell, szükséges”) kifejezésből származik, amit ma elsősorban kötelességnek fordítunk. A deontológiai etikákat ebből adódóan kötelességetikáknak is szokás nevezni, azonban a szakirodalomban az előbbi kifejezés honosodott meg leginkább. Az irányzat alapkoncepciója így hangzik: erkölcsi cselekedetünk egyedüli mércéje a kötelesség szerint való cselekedet. A deontológiai érvelés szerint azt a cselekedetet tekinthetjük erkölcsileg helyesnek, amely összhangban van az uralkodó szabályokkal, tekintet nélkül az egyedi szituációra és a cselekedet végkifejletére, vagyis a következményére. A „Hogyan kell élnem?” kérdésre tehát a deontológiai válasz: „Mindenkor teljesítsd kötelességedet, tartsd tiszteletben az erkölcsi szabályokat!” Vagyis a mindenki által érvényesnek tartott normákat még akkor is be kell tartanunk, ha ezzel több embert hozunk kedvezőtlenebb helyzetbe, mint ha a szabályok megszegésével járnánk el. Így azt mondhatjuk, hogy egy erkölcsi szabály vagy norma akkor rendelkezik deontológiai ismérvekkel, ha a körülményekre való tekintet nélkül és a következményektől függetlenül parancsol meg valamit: aki teljesíti erkölcsi kötelességeit, annak cselekedete erkölcsileg helyes, aki nem, annak pedig helytelen. Látható, hogy ez a koncepció eléggé rigorózus, merev, mivel semmi esetre sem hajlandó eltérni a kőbe vésett szabályoktól, ezért abszolutistának szokás tekinteni. A deontológiák perspektívájából ennek indoklása az, hogy az egyén nem veheti a bátorságot ahhoz, hogy az évszázadok vagy netán évezredek alatt kikristályosodott, letisztult, megnemesedett szabályokat egyénileg és egyedileg felrúgja. A szabályok ereje éppen abból fakad, hogy ilyen hosszú ideje betartják, illetve a társadalom betartatja azokat, s így azok nem esetlegesek, hanem éppenséggel az emberiség (pontosabban az adott társadalom) érdekeit hivatottak szolgálni. Ebből adódóan e szabályok megtartása már önmagában is értéket képvisel, függetlenül a következményektől.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave