MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


AZ UNIVERZALIZÁCIÓ ELVE - AZ „ARANYSZABÁLY”

Az univerzalizáció1 a filozófiatörténet egyik legjelentősebb géniusza, Immanuel Kant etikai koncepciójának szerves részét képezi, amelyre a későbbi korok etikái sok esetben támaszkodnak. Noha etikai felfogását a deontológiák szellemi forrásaként is szokás megjelölni az erkölcsi kötelességről vallott felfogása miatt - és e tekintetben érdemei elvitathatatlanok -, filozófiájának egy további jelentős hatása az univerzalizáció elvében rögzíthető. Kant célja az erkölcstan területén az volt, hogy képes legyen olyan döntő kritériumot megfogalmazni, amelynek révén kétséget kizáróan eldönthető valamely szabályról, hogy morálisan elfogadható, és így követendő-e, vagy sem. Meggyőződése szerint az erkölcsi jó ugyan megismerhetetlen (csupán egyetlen olyan dolgot tudunk megnevezni, ami mindig és feltételek nélkül jó: a jó akarat), de a racionalitásra alapozva az erkölcsi törvény megismerhető: mindenkor kövesd a kötelességtudatodat, és tartsd meg kötelességedet! Úgy gondolta, hogy ha az ember racionális, és az etika is az, akkor lehetséges egyetemes érvényű elméletet megfogalmazni. Ezt a legfőbb erkölcsi parancsban vélte kifejezhetőnek, amely megalapozható pusztán a racionalitásban, s így a gyakorlati ész fényénél mindenki számára megvilágítható. Ezt az erkölcsi törvényt kategorikus imperatívusznak nevezte: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája2 mindenkor egyszersmind általános törvényhozás elveként érvényesülhessen.”3 Ezt a legfőbb szabályt önmagáért kell betartanunk, és nem valamely más cél elérése érdekében - ezért is nevezzük kategorikusnak, azaz feltétlennek. Csak akkor tekinthető erkölcsösnek cselekedetünk, ha e szabály alapján cselekszünk, amelyet nem valamely konkrét cél vezérel, hanem a tiszta kötelességtudat! Mit jelent közelebbről ez az imperatívusz?

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave