Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


Az egészségügyi államigazgatás feladatai

A közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, illetve sugár-egészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek szakmai irányítása, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete állami feladat, amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el. A magyar egészségügyben az 1951-ben létrehozott Állami Közegészségügyi Felügyelet volt az első országos hatáskörű, önálló hatósági jogkörrel működő szervezet. Az 1989-es rendszerváltozás előtti utolsó szabályozását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) létrehozásáról szóló 1991. évi XI. törvény helyezte hatályon kívül. A törvény hatályos szövege ma már nem nevesíti az ÁNTSZ-t mint egészségügyi államigazgatási szervet, ami annyit jelent, hogy annak elnevezése bármikor megváltoztatható. A jelenleg ÁNTSZ elnevezésű önálló egészségügyi államigazgatási szerv önálló hatáskörrel működő, állami költségvetésből működtetett központi hivatal országos szervezettel, amely a helyi önkormányzatiság elvét tiszteletben tartva jött létre. A szolgálat élén az országos tisztifőorvos áll, aki feladatait az ágazati minisztérium egészségügyért felelős államtitkársága közvetlen irányításával látja el. Központi szerve az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH). Az OTH szervezetéhez tartoznak a szakmai-módszertani feladatokat ellátó országos intézetek. A 2010-es országgyűlési választásokat követően megkezdődött az államigazgatási rendszer második (közép-) szintjén a megyék szerepének ismételt megerősödése a régiós struktúrával szemben. A hatósági feladatok (engedélyezés, ellenőrzés, szankcionálás) átkerültek a megyei kormányhivatalokhoz.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave