Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 1.


AZ EGÉSZSÉGÜGYI JOGVISZONY ALANYAI

Jogilag szabályozott társadalmi viszonyok (jogviszonyok) alanyainak vagy röviden jogalanyoknak nevezzük az egészségügyi jogviszony résztvevőit. Jogalanyisággal elsődlegesen az emberek (természetes személyek vagy magánszemélyek) rendelkeznek, ugyanakkor fejlett társadalmi viszonyok között a jogalkotó nem csupán magánszemélyeket, hanem a társadalmi és gazdasági élet bizonyos közösségeit, szervezeteit (jogi személyeket) is felruházza jogalanyisággal. Az egészségügyi szolgáltatás során jogalanyok körébe tartoznak az egészségügyi szolgáltatók (rajtuk keresztül az egészségügyi dolgozók), illetve a betegek.

Társadalmi normák az egészségügyben 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 516 3

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feth-gradvohl-maraczi-sztrilich--tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave