Dobos Attila, Feith Helga Judit, Némethné Gradvohl Edina, Maráczi Ferenc, Sztrilich András

Társadalmi normák az egészségügyben 2.


MIKROALLOKÁCIÓ

A mikroallokáció problémái már nem össztársadalmi szinten fogalmazódnak meg: a rendelkezésre álló források elosztása az egyes intézmények közötti vagy azokon belüli dilemmákat jelölik. Ezen túlmenően a mikroallokáció kérdéskörébe már nem a pénzügyi források, hanem a ritka, nehezen vagy korlátozottan hozzáférhető orvosi eszközök, eljárások vagy egyéb, a gyógyításhoz elengedhetetlen kellékek tartoznak. Lehet bármilyen gazdag egy ország vagy jó helyzetben lévő egy kórház, ha például ritka vércsoportú vérre van szüksége, ugyanúgy a korlátozottan rendelkezésre álló erőforrások dilemmáival kell szembesülnie, mint adott esetben egy pénzügyi lehetőségeiben korlátozott kórháznak. Ha egy intézményben csupán öt darab lélegeztető gép működik, de aktuálisan hatra lenne szükség ahhoz, hogy minden rászoruló életét meg tudjuk menteni, akkor hogyan választjuk ki azt, akit nem fogunk a gépre kötni, aki tehát így – egyéb lehetőség hiányában – meg fog halni?

Társadalmi normák az egészségügyben 2.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 515 6

Egyedülálló könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. Az információs társadalom korában, amikor a kommunikációs technológiák fejlődésének köszönhetően észrevétlenül felnőtt egy új generáció, akiknek természetes napi szükséglete az okos telefon és a világháló, komoly kihívást jelent az információözönből értékes tudásra szert tenni. Olyan tudáshoz jutni, amelyre valóban építeni lehet, segít tájékozódni az egészségügyi hivatásra készülő hallgatók és már gyakorló szakemberek etikai és jogi témaköreiben és emellett kiállja az idők próbáját. Jelen tankönyv ehhez nyújt segítő kezet.

Hivatkozás: https://mersz.hu/dobos-feith-gradvohl-maraczi-sztrilich-tarsadalmi-normak-az-egeszsegugyben-2//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave