Nagy Péter Tamás

Bevezetés az áramlások numerikus szimulációjába


A mozgásegyenlet

A mozgásegyenlet tulajdonképpen Newton 2. törvénye. Mely szerint az impulzus megváltozása egyenlő a testre ható erőkkel. Jelen esetben a „megmaradó mennyiség” az impulzus, azaz a sebesség szorozva a tömeggel. Mivel a sebesség vektormennyiség; ebben az esetben a megmaradó mennyiség, az impulzus is vektormennyiség lesz.

Bevezetés az áramlások numerikus szimulációjába

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 533 0

Ennek a jegyzetnek a célja, hogy az áramlástan iránt érdeklődők elsajátítsák a numerikus modellezés alapvető elemeit. Megismerkedünk a modellezés folyamatával, majd az ehhez szükséges elméleti alapismeretekkel. Felelevenítjük, hogy milyen parciális differenciálegyenletekkel tudjuk modellezni az áramlásokat, adott esetben milyen elhanyagolásokkal élhetünk. Közben felidézzük a korábbi áramlástani és vektoralgebrai ismereteinket. Később ezt a pár egyenletet próbáljuk megoldani. Egy egyszerű problémától, az időben állandó egydimenziós áramlástól jutunk el az időben változó, több-dimenziós problémákig.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nagy-bevezetes-az-aramlasok-numerikus-szimulaciojaba//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave