Nagy Péter Tamás

Bevezetés az áramlások numerikus szimulációjába


Másodrendű hátralépéses megoldó

Lehetséges más módszerekkel is megoldani a problémát. Akármelyik kezdeti érték megoldót kombinálhatjuk bármelyik térbeli diszkretizációs módszerrel. Nézzük még meg a másodrendű hátralépéses differenciasémán alapulót, melyet a 4.1.6. szakaszban vezettünk le. Tekintsünk el az egyenletek felírásától, az az előzőek alapján elvégezhető. Írjuk fel a módszer mátrixegyenletének alakját:

Bevezetés az áramlások numerikus szimulációjába

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 533 0

Ennek a jegyzetnek a célja, hogy az áramlástan iránt érdeklődők elsajátítsák a numerikus modellezés alapvető elemeit. Megismerkedünk a modellezés folyamatával, majd az ehhez szükséges elméleti alapismeretekkel. Felelevenítjük, hogy milyen parciális differenciálegyenletekkel tudjuk modellezni az áramlásokat, adott esetben milyen elhanyagolásokkal élhetünk. Közben felidézzük a korábbi áramlástani és vektoralgebrai ismereteinket. Később ezt a pár egyenletet próbáljuk megoldani. Egy egyszerű problémától, az időben állandó egydimenziós áramlástól jutunk el az időben változó, több-dimenziós problémákig.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nagy-bevezetes-az-aramlasok-numerikus-szimulaciojaba//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave