Tarsoly Emil

Anatómia


Az emberi test fő részei. Nómenklatúra (tengelyek, síkok, irányok)

Az emberi test alaki, szerkezeti felépítését a morfológia vizsgálja. A morfológiának azt a részét, ami a test felépítését preparálás-boncolás útján tanulmányozza, anatómiának nevezzük. A szabad szemmel nem látható szerkezetet mikroszkóp segítségével vizsgálja a mikroszkópos anatómia (a sejttan-szövettan tartozik hozzá). A szabad szemmel is látható alaki-szerkezeti jellemzőket a makroszkópos anatómia tárgyalja, amit a leírás módja szerint több részre oszthatunk (rendszeres anatómia, tájanatómia, alkalmazott anatómia stb.). A rendszeres anatómia a szerveket a szerkezetük, közös jellemzőik, funkciójuk alapján veszi sorba és így írja le (csonttan, izomtan, értan, zsigertan stb.).

Anatómia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 518 7

Ez a könyv egyáltalán nem hasonlít a szokásos leíró jellegű tankönyvekhez. Célja és feladata sem azonos a jól ismert, illetve a jelenleg is használt Funkcionális anatómia könyvével.

Az anatómiai ismeretek kívánt színvonalú megtanulásához, úgy, hogy az összefüggéseket is megértse, az emberi szervezetet egészben lássa a hallgató, most is a leíró jellegű, magyarázatokat is nyújtó Funkcionális anatómia könyv a megfelelő alapirodalom, természetesen kiegészítve az előadások-gyakorlatok anyagával és megfelelő anatómiai atlaszokkal.

Ennek a könyvnek célja a lényeges dolgok kiemelése a szöveghalmazból, az összetartozó fogalmak kellő csoportosítása (amik mindig a legnagyobb problémát jelentik a tanulóknak), és a már megszerzett anatómiai ismeretek logikus, adekvát használatának segítése. Rendkívül hasznos lehet a könyv ezen formája a tudás kontrollálásában (önkontroll), különösen a vizsgára való felkészülésben.

Hivatkozás: https://mersz.hu/tarsoly-anatomia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave