Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Módszertani kérdések a nyelvoktatási tervezetekben

A népiskolai és a középiskolai idegen nyelvi albizottság teljes igényű tervezete egyaránt tartalmaz általános elvi bevezetőt, célmegfogalmazást és indoklást, általános tanterveket, osztályokra és nyelvekre lebontott tananyagterveket és általános módszertani utasításokat. Mindkettőnek a konkrét tervezeti anyagon túlmutatóan határozottan vitajellege és magyarázó jellege van. A szerzők mintegy a háttérbe képzelik a nyelvoktatással kapcsolatos eddigi vitákat, főként a latin–modern nyelv és a klasszikus-direkt módszer vitát, és polemizáló, illetve megnyerő stílussal mintegy magyarázatokat fűznek a tervezet koncepciójához és annak gyakorlati részeihez egyaránt, de ezek nem ütnek meg olyan tónust, amely zavaró lenne vagy megbontaná az anyag egységét.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave