Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


A nyelvi célok és szintek

A tanterv, a tananyag és a módszerbeli váltás mellett lényeges, a nyelvoktatás egész szerkezetét és rendszerét érintő olyan kérdések is felmerültek, amelyek az új oktatási szisztémából eredtek, azaz a megújult iskolarendszerrel: a népiskola és a középiskola működésével függtek össze. Ezért a két nyelvoktatási tervezetről ilyen értelemben – az iskolaszerkezet és a működés felől megközelítve – külön-külön is célszerű szót ejteni. Először a népiskolával kapcsolatban tesszük meg észrevételeinket.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave