Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Bevezetés

Az írásjelek és írásjegyek szimbolikus jelentőségűek lehetnek egy nyelv esetében. Így a spanyol ñ diakritikus írásjele, amely a nazális palatálist jelöli, megjelenik a spanyol kultúrintézet, a Cervantes Intézet logóján (a hullámvonal egyben a Spanyolországot és Latin-Amerikát összekötő óceán jelképeként is értelmezhető), vagy ugyanez a ñ jel pólókon vagy pulóvereken szerepel, spanyol hovatartozást vagy Spanyolországgal, esetleg a spanyol nyelvvel való szimpátiát hirdetvén.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave