Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Kutatási előzmények

Az idézés az intertextualitás tipikus esete (Tátrai 2017: 987): egy szövegrészt a megnyilatkozó az eredeti kontextusából kiragadva új szövegbe és új összefüggésekbe helyez. Jellemzően az irodalmi, tudományos és publicisztikai stílusokban, szövegfajtákban fordul elő. Pragmatikai szempontból beágyazott megnyilatkozásról beszélhetünk: a(z idéző) megnyilatkozó átemel egy korábbi diskurzust a saját, aktuális diskurzusába, ezzel „mások számára is hozzáférhetővé” teszi azt (Csontos 2016: 4). Mindeközben az eredeti diskurzus(rész)t nem egyszerűen elismételi, hanem adaptálja és egyben újrakonstruálja, új összefüggésben láttatja, ezzel szubjektivizálja (Csontos 2016: 3). Az idézés során kibővülnek a résztvevői szerepek, az idéző megnyilatkozó és a befogadó mellett megjelennek a beágyazott diskurzus résztvevői is, az elsődleges megnyilatkozó és befogadó.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave