Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


A vizsgálat bemutatása

A magyarországi középiskolai felhasználásban az e-learning-elemeket tartalmazó tananyagok, kézikönyvek felhasználási mértéke igen alacsony. Tankönyvek digitalizálása is igen kezdetleges szinten van. Nyelvtan szakmódszertant oktatóként engem főként az érdekelt, hogy a magyar nyelv tanítása során használt digitális tankönyvek zömmel többletfunkciók nélkül, lapozható formában érhetők el online. Egy részük szabad felhasználással, más részük tankönyvben megvásárolt kóddal vagy iskolai OM azonosítóval használható. Mivel digitális tananyag kevésbé jelenik meg a tantárgy keretén belül, arra voltam kíváncsi, hogy a 2012-es Nemzeti alaptantervhez átdolgozott tankönyvekben milyen mértékben jelennek meg a digitális kompetenciafejlesztést támogató tananyagok, illetve a tankönyv feladatai mennyire segítik a pedagógusok IKT-alapú pedagógiai-módszertani gyakorlatát. A vizsgálat hipotéziseit a következőkben fogalmaztam meg:

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave