Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Az oktatás kulcsszereplője a pedagógus

A tanárok képzése központosított, egy helyen, a National Institute of Education-ben történik. Miután elfogadott az a nézet, hogy a tanárok bármely más szakma képviselőinél nagyobb mértékben járulnak hozzá a társadalom fejlődéséhez, ezért a pedagógusok szelekciós mechanizmusa nagyon szigorú, a szakmai tudás mellett a pályára való alkalmasságukat bizonyító készségeket is alaposan megvizsgálják. A képzési helyek száma korlátozott, elkerülendő a túlképzést, és bár nincs deklarált életpályamodell, az anyagi ösztönzők (magas kezdő fizetés, későbbi bónuszok és más anyagi juttatások) és a társadalmi presztízs miatt nagyon vonzó pályának számít. A legjobb diákok közül kerülnek ki a pedagógushallgatók, a pedagógusképzésre a túljelentkezés ötszörös. Habár összességében az egész oktatási vertikumban a nő tanárok száma nagyobb, mint a férfiaké (Yearbook of Statistics of Singapore 2018: 275–297), de az arány mégis kedvezőnek mondható: 3:2. A tanárok fizetése a magánszférában elérhető bérekkel vetekszik, a pályaelhagyás szinte ismeretlen fogalom. A kezdő tanárok idősebb kollégáik személyében mentort kapnak.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave