Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Mivel magyarázható Szingapúr sikeressége?

Szingapúr átvette az angol pragmatizmust, és ötvözte azt a kínai szorgalommal. Kihasználta, hogy tengeri útvonalak kereszteződésében fekszik és világméretű logisztikai hubbá fejlődött. Természeti források hiányában az emberi tőkére és annak fejlesztésére alapozott. Ez egy rendkívül nehéz vállalkozás volt – a szegénység, az elmaradottság és az etnikai és vallási sokszínűség és egyenlőtlenség miatt. Mégis, egy nagyszerű víziónak, küldetéstudatnak, szervezőerőnek köszönhetően, Lee Kuan Yew (Li 2003) útmutatásai alapján elindult egy sikeresnek bizonyult úton, amelyen ma is halad.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave