Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Előzmények és problémafelvetés

Az oktatásügy egyik központi témájaként, de szakmai fórumokon és a legkülönbözőbb fokú, típusú és rendeltetésű iskolákban oktató kollégák közötti beszélgetések során is rendszeresen felmerül a munkaerőpiaci igények és követelmények figyelembevétele a tanítás során. A felsőoktatásban különösen markánsan érezzük a társadalmi-gazdasági elvárások jelenlétét. Mivel hallgatóink egyetemi tanulmányuk lezárása után dolgozni kezdenek, vagy már a stúdiumuk alatt, illetve előtte munkatapasztalatokat szereznek, ezért az ő esetükben nem elegendő a csupán szakmai-tudományos tartalmak tradicionális módszerekkel történő közvetítése. Ahhoz, hogy a diplomás pályakezdő fiatalok megfeleljenek a piaci követelményeknek és ehhez megszerezzék a szükséges, tantárgyaktól független készségeket, az egyetemi képzés során is új módszerekre van szükség. Egyfajta szemléletváltás és műhelyesítés ugyan már tapasztalható az egyetemi oktatásban, egyértelmű nyitás külső technikák felé – megjegyzem, csupán a tradicionális módszerek kiegészítéseként, nem azok kiváltására – egyelőre azonban nem általánosan elterjedt gyakorlat az egyetemeken.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave