Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Módszertan

Az oktatás során számos módszert alkalmazhatunk, pl. tarthatunk előadást vagy magyarázó tanórát, a diákok is tarthatnak kiselőadást, szervezhetünk vitát, szerepjátékokat vagy projektfeladatot. Mi ebben a tanulmányunkban egy olyan tapasztalatunkról számolunk be, amelyben a projektfeladat módszerét alkalmaztuk (lásd Falus 2003). A hallgatóknak komplex feladatokat kellett megoldaniuk, főszereplői voltak a folyamatnak, valóságos produkció érdekében történt a közös munka, valamint folyamatos koordinációra volt szükség a cél megvalósítása érdekében. A következőkben bemutatott módszert és gyakorlatot természetesen csak kiegészítésképpen alkalmazhatjuk a már jól bevált, kontakórákon alkalmazott oktatási módszerek mellett. Esetünkben is ezt a gyakorlatot követtük, azaz a félévek során nem csak a projektmódszert követve oktattunk a két kiválasztott kurzusunkon.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave