Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Következtetések

A XXI. század elejére a magyarországi német szerzőknek egy újabb generációja lépett színre, egy olyan generáció, amely tagjai sok esetben germanisztikai tanulmányokat végzett. Számukra a modern német nyelvű líra nem ismeretlen fogalom – egyébként a magyar nyelvű sem – és ez a körülmény egyértelműen nyomot hagy költészetükön is. Továbbra sem változott a német nyelvjárások marginális szerepe, pontosabban a marginalizálódás fokozódott: Josef Michaelis, az egyik legismertebb magyarországi német író legfrissebb, munkásságának legjavát kínáló Symbiose című kötetében egy nyelvjárási irodalmi szöveg sem található. Hogy ez a marginális pozíció megmarad-e, vagy a magyarországi német irodalom egy múló epizódjának tekinthető – e kérdésnek a megválaszolása még várat magára.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave