Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Bevezetés

Az idegennyelv-oktatásban jelenleg az új módszerek és technológiák korát éljük. Nagy számban állnak rendelkezésre weblapok, blogok, elektronikus eszközök, digitális táblák, audiovizuális eszközök. A kommunikatív módszer és a feladatorientált oktatás felülkerekedett a strukturalista, nyelvtanközpontú szemléleten, és úgy tűnik, hogy a közösségi oldalak használatának tömegessé válása is ezt az irányvonalat erősíti. A célok, szükségletek és eszközök egyesítésének egyik formája a drámapedagógia, a színház. Ennek ellenére a tankönyvekben, a nyelvoktató weblapokban a dráma mint nyelvoktató eszköz nincs eléggé kiaknázva. És ha meg is jelenik a tananyagokban, csak elszigetelten és nem komplexen öleli fel a különböző tartalmakat.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave