Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Bevezetés

Egy nyelvkönyv értékelése irányulhat annak formális elemeire, amilyen például a külső megjelenés, de sokkal inkább a tartalmi elemekre összpontosít: a tananyag strukturáltságát, a nyelvi elemeket, a nyelvpedagógiai vagy a módszertani koncepciót, illetve a tankönyvben található kép- és ábraanyagot helyezi a középpontba. Ezekhez a szempontokhoz képest a nyelvkönyvben kirajzolódó világ, vagyis az a társadalmi, kulturális közeg, amelybe ágyazottan a nyelvet tanulja a diák, ritkábban kerül górcső alá.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave