Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


A kutatás jellemzői

A kutatás célja az, hogy bemutassa, hogyan alkalmazható egy több komponensű modell nyelvkönyvi tartalmak feltárására. A modell olvasatai e komplex megközelítés egy-egy aspektusát jelenítik meg. A kutatás módszere tartalomelemzés, amely „a szó legáltalánosabb értelmében nem más, mint közlemények meghatározott célú elemzése” (Antal 1976: 10). A kvalitatív eljárás során keletkezett eredményeket helyenként kvantifikálással teszem szemléletesebbé.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave