Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


A kutatás eredményei

A diákok nyelvi kompetenciájának feladatalapú elmélyítése mellett a mobilitást megelőző eTandem-projekttel az a célunk, hogy az EU nyelvpolitikai irányelvei értelmében fejlesszük a nyelvtanulók nyelvi és kulturális fogékonyságát, előmozdítsuk a többnyelvűség és általában a nyelvek iránti tiszteletet függetlenül attól, hogy az adott nyelveknek milyen gazdaságpolitikai státuszuk van, illetve elősegítsük a nyelvekben megtestesült kultúrák és mások kulturális identitása iránti nyitottságot. E nemzetközi együttműködési projekttel azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók ne féljenek a többnyelvűségtől, hanem élvezzék azt.

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave