Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Nádor Orsolya, Sólyom Réka (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás


Az automatizált esszéértékelő programok érvényessége és megbízhatósága

A számítógépes és az emberi értékelés összehasonlításának megbízhatósági indexe az egyik leginkább kutatott és legkevésbé egyértelmű téma az automatizált esszéértékelésen belül. Haswell és társai (2012) összefoglalója alapján létezik olyan tanulmány, amely szerint az ember és program közötti megbízhatósági index 0.90 felett van, tehát a gépi értékelés nagyon jónak tekinthető. Azonban a kutatások egy részénél felmerül az elfogultság gyanúja, mivel a publikációkat maguk a programot készítő cégek teszik közzé (például az ETS, Educational Testing Services). Sokkal több független kutatásra van tehát szükség a megbízhatóság kérdésében. A kutatók maguk is megállapítják, hogy a statisztikaalapú értékelési modellek esetében problémát jelent az értékelés belső struktúrájának leírása és magyarázata a felhasználók felé. Ez a kommunikációs nehézség az automatizált esszéértékelő programok felszíni érvényességét (face validity) veszélyezteti (Attali–Burnstein 2006).

Nyelv, kultúra, identitás. V. Nyelvpedagógia, nyelvelsajátítás, nyelvoktatás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 539 2

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a nyelvpedagógia, nyelvoktatás, nyelvelsajátítás és a kontrasztív nyelvészet területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-nyelvpedagogia-nyelvelsajatitas-nyelvoktatas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave