MeRSZ online okoskönyvtár

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Online. Bárhol. Bármikor.

Bóna Judit

Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében


Bóna Judit: Női beszéd - férfi beszéd a fonetikai és a pszicholingvisztikai vizsgálatok tükrében

Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 604 7
DOI: 10.1556/9789634546047
Online megjelenés éve: 2020

A kötet a női és a férfi beszéd beszédtervezési és temporális különbségeit vizsgálja akusztikai fonetikai módszerekkel. Célja annak bemutatása, milyen eltérések és hasonlóságok találhatók a női és a férfi beszédben (három különböző életkorban) 1. a beszédtervezési stratégiákban (a megakadások gyakorisága, fonetikai sajátosságai); 2. a szupraszegmentális szinten (beszédtempó, szünettartás stb.); illetve 3. a szegmentális szinten.

A kötet újdonságát az adja, hogy magyar nyelven ilyen összefoglaló még nem született a női és a férfi beszédről; és több olyan paraméter elemzését mutatja be, amelyet korábban még nem vagy csak kevés adatközlő beszédprodukciójában vizsgáltak. Nóvuma továbbá, hogy nemcsak a fiatal felnőttkori beszédsajátosságokat tárgyalja, hanem kitér a különböző életkorokban (gyermekkorban és időskorban) megjelenő női/férfi különbségekre a beszédben.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bona-noi-beszed-ferfi-beszed