Kocziszky György, Kardkovács Kolos

A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében


A szabályozás keretrendszere

Amint arra többször is utaltunk, a szabályozásnak mindig kell hogy legyen célja, és meg kell felelnie az adott közösség értékrendjének. „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár” (Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és Felelősség XIII. cikk (1) bekezdés), ezért a szervezeti működés sem nélkülözheti a szervezet küldetésének, jövőképének, alapértékeinek, stratégiai céljainak és feladatainak azonosítását és olyan meghatározását, amelyek elvi keretbe foglalják a szervezet tevékenységére, működésére vonatkozó szabályok megalkotását és a belső kontrollrendszerek kialakítását. Minden szervezet működésének ez az elvi keretrendszer és értékrend-meghatározás lehetne a kiindulópontja. Tapasztalatunk szerint az intézmények azonban sajnálatos módon nem fordítanak kellő figyelmet és energiát arra, hogy működési hitvallásukat összefoglalják egy stratégiai dokumentumban (chartában, intézményi stratégiában, alapokmányban stb.). Megfogalmazzák és megismertessék működésük motivációit, szabályozási és morális értékeit, amelyek befolyásolják a stratégiai és/vagy üzleti döntéseket, a belső szabályozások kialakítását és az intézményi partnerekkel való együttműködést, továbbá amelyek a belső kontrollok „értelmezési keretrendszereként” is szolgálhatnak.

A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 597 2

Naponta találkozhatunk vállalati korrupcióról, visszaélésekről, tudatos környezeti károkozásról szóló tudósításokkal. Az okokat keresve könnyű felfedezni a részvényesi/tulajdonosi profit maximalizálásának igényét. A tulajdonosi érték azonban ennél sokkal több: magába foglalja a tulajdonolt társaság hosszú távon fenntartható működését mind gazdasági, mind pedig környezeti értelemben, a vezetők és az alkalmazottak morális normáknak való megfelelését, a társasággal szembeni üzleti bizalom megteremtését és fenntartását.

Ezek az értékek az utóbbi évtizedek gyorsan változó, a szabályozók által szükségszerűen csak bizonyos késéssel követett piaci környezetében háttérbe szorultak, a szabályozások kiskapuit megtalálni képes szakértőket foglalkoztatni tudó társaságok így átmenetileg gazdasági előnyökhöz juthattak a versenytársakkal szemben, torzítva az egészséges piaci szerkezetet.

A már hagyományos „védelmi vonalak” (belső ellenőrzés, kontrolling) csak részben alkalmasak az új típusú kockázatok feltárására és kezelésére. Ezek kiegészítése a szakszerűen bevezetett és menedzselt compliance rendszerrel biztosíthatja a társaságok mindenkori szabályoknak megfelelő, hatékony és az etikai normákat is tiszteletben tartó működését.

A szerzők érdeme: felhívják a figyelmünket arra, hogy a fenntartható, a köz javát szolgáló működés csak a társadalmi felelősséget, a közösségi érdekeket vállaló, értékvezérelt vállalatirányítási szemlélettel érhető el. Ez az értékválasztás az, amit a Magyar Közgazdasági Társaság is magáénak tekint és a gazdaság valamennyi szereplőjének figyelmébe ajánl.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kocziszky-kardkovacs-a-compliance-szerepe-a-kozossegi-ertekek-es-erdekek-vedelmeben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave