Kocziszky György, Kardkovács Kolos

A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében


Tulajdonosi, felső vezetői támogatottság értékelése

A compliance-rendszer bevezetése szemléletbeli, módszertani, szervezeti feladat-, hatás- és felelősségi köri változtatásokkal jár, ami szükségszerűen kisebb vagy nagyobb ellenállást vált ki a szervezet valamennyi tagjából. A változásmenedzsmenttel foglalkozó szakirodalom ennek okaként az újtól való félelmet, az önérdeket, illetve az ellenérdekeltséget, az elkötelezettség hiányát említi. Ezekkel egyenértékű, hogy a tulajdonos, illetve a szervezet felső vezetése támogassa a rendszer bevezetését, kezelje a változással kapcsolatos félelmeket, biztosítsa a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat, ne „szükséges rossznak” tekintse a compliance-jelentéseket, képes legyen a jelentésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

A compliance szerepe a közösségi értékek és érdekek védelmében

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 597 2

Naponta találkozhatunk vállalati korrupcióról, visszaélésekről, tudatos környezeti károkozásról szóló tudósításokkal. Az okokat keresve könnyű felfedezni a részvényesi/tulajdonosi profit maximalizálásának igényét. A tulajdonosi érték azonban ennél sokkal több: magába foglalja a tulajdonolt társaság hosszú távon fenntartható működését mind gazdasági, mind pedig környezeti értelemben, a vezetők és az alkalmazottak morális normáknak való megfelelését, a társasággal szembeni üzleti bizalom megteremtését és fenntartását.

Ezek az értékek az utóbbi évtizedek gyorsan változó, a szabályozók által szükségszerűen csak bizonyos késéssel követett piaci környezetében háttérbe szorultak, a szabályozások kiskapuit megtalálni képes szakértőket foglalkoztatni tudó társaságok így átmenetileg gazdasági előnyökhöz juthattak a versenytársakkal szemben, torzítva az egészséges piaci szerkezetet.

A már hagyományos „védelmi vonalak” (belső ellenőrzés, kontrolling) csak részben alkalmasak az új típusú kockázatok feltárására és kezelésére. Ezek kiegészítése a szakszerűen bevezetett és menedzselt compliance rendszerrel biztosíthatja a társaságok mindenkori szabályoknak megfelelő, hatékony és az etikai normákat is tiszteletben tartó működését.

A szerzők érdeme: felhívják a figyelmünket arra, hogy a fenntartható, a köz javát szolgáló működés csak a társadalmi felelősséget, a közösségi érdekeket vállaló, értékvezérelt vállalatirányítási szemlélettel érhető el. Ez az értékválasztás az, amit a Magyar Közgazdasági Társaság is magáénak tekint és a gazdaság valamennyi szereplőjének figyelmébe ajánl.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kocziszky-kardkovacs-a-compliance-szerepe-a-kozossegi-ertekek-es-erdekek-vedelmeben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave