Nádasdy Ádám

Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz


Kettős tagoltság

A legkülönösebb alapvonás a kettős tagoltság (double articulation): minden nyelv kettősen, azaz két szinten van „tagolva”, megszervezve: egyfelől az értelmes elemek (szavak stb.) szintjén, másfelől az értelmetlen elemek (hangok) szintjén – úgy, hogy a kettő független egymástól. Az értelmes elemek szavakba és mondatokba szervezhetők (köröm-ép-ít-ő-tan-foly-am-on; Ma Zsolt fog főzni); a hangok pedig szótagokba és szavakba (rét, tér, ért, tré, rétért), ám a két szint nem tud egymásról, a hangok sorrendje, a szótagok száma nincs összefüggésben a szó jelentésével, nyelvtani szerepével. Pedig milyen logikus lenne, ha – mondjuk – a dolog nagyságával arányosan hosszabb lenne a neve (mint a pók–elefánt esetében), de ez koránt sincs mindig így, lásd giliszta–ló; vagy ha a főnevek mind mássalhangzóval, az igék magánhangzóval kezdődnének (ez semmilyen nyelvben nincs így).

Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 579 8

Nádasdy Ádám kötete a nyelvész műhelyébe invitálja az olvasót, hogy megnézze, mit csinál a nyelvész, és főleg: hogyan gondolkodik? Ez a könyv nem valamely nyelvről szól, hanem az emberi nyelvről általában és annak a nyelvész által való leírásáról, feldolgozásáról. A legtöbb példa persze a magyarból van, hiszen ez áll a legközelebb a magyar olvasóhoz, és bizonyos jelenségeket kiválóan lehet a magyarral illusztrálni (másokat meg nem). Alapvető kérdések is szóba kerülnek: van-e könnyebb vagy nehezebb nyelv? Összefügg-e a nyelv a gondolkodással? E mű bemutatja a nyelvészet fő területeit, a nyelvtant, hangtant, jelentéstant. Nem mindent tartalmaz a nyelvészet világából; de amit igen, azt becsülettel elmondja. Egy-egy kérdést igazán alaposan körbejár: például hogyan képezi a magyar a tárgyragot?

A kötet szól mindenkinek, akit érdekel(nek) a nyelv(ek). Vannak benne olvasmányosabb szakaszok, de vannak technikaibb, nehezebb részek is, hiszen ez tudomány, nem szabad úgy tenni, mintha nagyon könnyű volna.

A szerző a magyar és angol hangtan szakembere, számos cikk és tananyag szerzője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott professzora. Főleg angol és általános nyelvészetet tanított. A nyelvtudományt számos rádióműsorban, újságcikkben, könyvben népszerűsíti.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nadasdy-kalauz-a-nyelveszi-gondolkodashoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave